+48 783 35 47 97

Kadra

Małgorzata Molis

Małgorzata Molis

Dyrektor Przedszkola

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Edukacja początkowa i terapia pedagogiczna dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się; posiada dyplom magistra zarządzania, również Uniwersytetu Warszawskiego; pedagog z wieloletnim doświadczeniem

Ilona Domżalska

Ilona Domżalska

nauczyciel kontraktowy

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP, kierunku Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień; ukończyła studia podyplomowe na kierunku Edukacja przedszkolna; pracuje w Przedszkolakach od samego początku - od 2008 roku.

Wioletta Ksybek

Wioletta Ksybek

nauczyciel kontraktowy

Absolwentka Akademii Humanistycznej im Aleksandra Gieysztora w Pułtusku; ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika elementarna, przedszkolna i wczesnoszkolna; również pracuje w Przedszkolakach z Naszej Paki od samego początku czyli od 2008 roku

Sylwia Grzeszczak

Sylwia Grzeszczak

nauczyciel kontraktowy

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, magister Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej; Studia I stopnia ukończyła na kierunku Edukacja integracyjna z terapią pedagogiczną. Jest z nami od 2011 roku.

Aleksandra Fijałkowska

Aleksandra Fijałkowska

nauczyciel kontraktowy

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, studia magisterskie ukończyła na kierunku Praca społeczno-wychowawcza z dzieckiem i rodziną. Studia I stopnia ukończyła na kierunku Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Pracuje z nami od 2013 roku

Aleksandra Kąkiel

Aleksandra Kąkiel

nauczyciel

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki, kierunek Praca społeczno-wychowawcza z dzieckiem i rodziną. Studia I stopnia ukończyła na kierunku Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Pracuje w Przedszkolakach od 2015 roku.

Marta Miziak

Marta Miziak

nauczyciel

Absolwentka Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z oligofrenopedagogiką; jest również trenerem koszykówki II klasy. Dołączyła do naszego zespołu również w 2015 roku.

Martyna Kaczeńska

Martyna Kaczeńska

asystent nauczyciela

Studentka studiów drugiego stopnia w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Dołączyła do zespołu w 2017 roku.

Aleksandra Przygoda

Aleksandra Przygoda

asystent nauczyciela

Studentka studiów magisterskich w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Studia pierwszego stopnia o specjalności Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie i tyflopedagogika ukończyła na UKSW na kierunku Pedagogiki Specjalnej. Dołączyła do naszego zespołu w 2017 roku.

Urszula Dymkowska

Urszula Dymkowska

pomoc nauczyciela

Pracuje w przedszkolu od 2009 roku, zawsze z uśmiechem i wyciągniętymi ramionami wita rano dzieci w przedszkolu.

Iwona Piesiak

Iwona Piesiak

logopeda

Logopeda z wieloletnim doświadczeniem, prowadzi również warsztaty dla rodziców z zakresu rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym. Współpracuje z naszym przedszkolem od 2011 roku