+48 783 35 47 97

Godziny otwarcia

 

Rozumiemy codzienne problemy rodziców, starających się pogodzić wychowanie dzieci, pracę i życie codziee, dlatego dzieci mogą bawić się z nami w godzinach 7.30 – 17.30.

Grupy

W naszych grupach jest 13-16 dzieci, co pozwala nam na indywidualne podejście, baczne obserwowanie dzieci i wychwycenie ich wyjątkowych zdolności lub wczesne zauważenie i szybkie wyeliminowanie ewentualnych problemów.

Co oferujemy

…bo najważniejsze są dzieciaki !!!

Przede wszystkim super zabawę dla dzieci, a rodzicom poczucie spokoju że ich pociechy, wspaniale spędzają czas, bawiąc się i ucząc w fajnym i bezpiecznym miejscu w ciepłej, przyjaznej atmosferze. Nasz dom został specjalnie przystosowany do potrzeb dzieci, aby zapewnić im pełne bezpieczeństwo oraz umożliwić swobodną zabawę i wspaniałe warunki do nauki. Oprócz codziennych zajęć, nasze dzieciaki czeka wiele atrakcji – teatrzyków, bali, wycieczek, fascynujących pokazów i wielu ciekawych ludzi, którzy opowiedzą o swoim zawodzie i odpowiedzą na wszystkie pytania naszych przedszkolaków.

POSIŁKI

 

Nasze posiłki są bardzo smaczne i urozmaicone. Gwarantują zrównoważoną i zdrową dietę dziecka i dobrane są w odpowiedni sposób aby zaspokoić dzienne zapotrzebowanie na energię dzieci w wieku przedszkolnym. Dla dzieci z alergiami pokarmowymi przygotowywane są specjalne porcje w zależności od diety dziecka.

Nie zmuszamy dzieci do jedzenia, apetyczny wygląd posiłków oraz spożywanie ich w gronie rówieśników bardzo często zachęca niejadków do jedzenia.

-śniadanie – godz. 9.00
-obiad II danie – godz. 12.00
-obiad zupa – godz. 14.30
– podwieczorek w godz.. 16.00

PLAN DNIA

7.30 – 09.00 – przychodzimy do przedszkola – czas na zabawy dowolne w kącikach zainteresowań,

09.00 – 9.30 – przygotowujemy się do śniadania i jemy śniadanie

9.30 – 12.00 – rozpoczynamy zajęcia w grupach – realizujemy treści programowe z zakresu edukacji przedszkolnej oraz zajęcia dodatkowe według tygodniowego planu zajęć, bawimy się na naszym placu zabaw i spędzamy czas na świeżym powietrzu.

12.00 – 12.30 przygotowujemy się do obiadu i jemy II danie

12.30 – 14.30 – we wszystkich grupach prowadzimy zajęcia wyciszające. Dzieci młodsze mają możliwość snu na leżaczkach. Dzieci starsze wyciszają się słuchając bajek lub muzyki relaksacyjnej, później kontynuują zajęcia dydaktyczne.

14.30 – 14.45 – jemy zupę

14.45 – 16.00 – zajęcia dodatkowe i zajęcia uzupełniająco- wyrównawcze, zabawa w sali zabaw lub na świeżym powietrzu

16.00 – 16.15 – jemy podwieczorek

16.15 – 17.30 – słuchamy bajek; bawimy się w sali zabaw lub na placu zabaw, na świeżym powietrzu, oczekujemy na przybycie rodziców

Glottodydaktyka to innowacyjna metoda przygotowująca dzieci do nauki czytania i pisana, opracowana przez polskiego naukowca – prof. Bronisława Rocławskiego. Poprzez odpowiednie wydłużenie czasu przygotowywania dziecka do nauki czytania i pisania, skrócony zostaje do minimum czas płynnego opanowania tych umiejętności. Zajęcia z Glottodydaktyki, które prowadzimy, mają na celu ułatwienie dzieciom nauki wymowy za pomocą ćwiczeń oddechowych i ćwiczeń narządów mowy, a także ułatwienie nauki czytania i pisania dzięki zabawom z wykorzystaniem liter oraz ćwiczeniom usprawniającym ręce.

Dziecięca matematyka uczymy metodą profesor Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. Ten autorski program wspomaga rozwój dziecka w zakresie zdolności matematycznych, rozwiązywania zadań, pobudza wyobraźnię i uczy logicznego myślenia. Profesor Edyta Gruszczyk-Kolczyńska jest wybitnym pedagogiem, kieruje Katedrą Wspomagania Rozwoju i Edukacji Dzieci Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Od wielu lat bada metody wspomagania rozwoju umysłowego i matematycznych uzdolnień dzieci w wieku przedszkolnym, a także jest autorką wielu publikacji poświęconych niepowodzeniom szkolnym dzieci.

Ćwiczenia fizyczne prowadzimy metodą Ruchu Rozwijającego – Weroniki Sherborne. Weronika Sherborne była brytyjską fizjoterapeutką i nauczycielką wychowania fizycznego. W latach 60- tych wypracowała własny system ćwiczeń, oparty na naturalnych potrzebach dziecka, który znany jest pod nazwą – Ruch Rozwijający. Założenia metody ruchu rozwijającego mówią o posługiwaniu się ruchem, jako narzędziem wspomagania rozwoju dziecka i terapii zaburzeń rozwoju. Są to twórcze ćwiczenia w formie zabawy, dające dzieciom możliwość wykorzystania własnej energii i spontanicznej aktywności, ale również uczące samoakceptacji, pełnej świadomości własnego ciała i otoczenia, form aktywnego relaksu oraz poprzez działania w grupie uczące istoty relacji międzyludzkich.

Język angielski 3x w tygodniu

Zajęcia z języka angielskiego, to wspaniała zabawa. Dzieci bawią się jednocześnie osłuchując się z językiem. Lektor zwraca się do dzieci wyłącznie w języku angielskim jednocześnie pokazując przedmioty o których mówi i wizualizując polecenia, a wszystko to odbywa się podczas fantastycznej zabawy. Dzięki tym zajęciom, nauka języka w późniejszych etapach przychodzi dzieciom dużo łatwiej.

Gimnastyka Korekcyjna 

To ćwiczenia w formie zabawy, mające za zadanie ukształtować w dzieciach nawyk utrzymywania prostej postawy ciała, ale również dające dzieciom możliwość wykorzystania własnej energii i spontanicznej aktywności, uczące samoakceptacji, pełnej świadomości własnego ciała i form aktywnego relaksu. Dzieci przechodzą również badanie przesiewowe w ramach profilaktyki wczesnych wad postawy u dzieci.

Zajęcia rytmiczno-umuzykalniające

To zajęcia umuzykalniające, które w formie zabaw rozwijają zdolności muzyczne dzieci, kształtują słuch, poczucie rytmu, uczą wyrażać muzykę za pośrednictwem ruchu. W zabawach muzycznych dzieci uczą się reagować na bodźce, którymi są sygnały muzyczne, zmiany tempa, głośności i wysokości dźwięków, odtwarzają melodię i rytm za pośrednictwem głosu, klaskania, tupania, a także uczą się gry na prostych instrumentach perkusyjnych.

Zajęcia logopedyczne

Gimnastyka buzi i języka, zajęcia podczas których dzieci w formie zabawy usprawniają aparat mowy i wykonują ćwiczenia oddechowe, a wszystko po to aby wspierać prawidłowy rozwój mowy, szczególnie w najmłodszych grupach. Co roku we wrześniu wszystkie dzieci przechodzą logopedyczne badania przesiewowe, dzięki czemu możemy szybko i skutecznie wspierać prawidłową artykulację wszystkich głosek.

Taniec 

Zajęcia podczas których dziecko nie tylko poznaje różne formy tańca, ale przede wszystkim rozwijające sprawność ruchową, poczucie rytmu – który jest punktem wyjścia do nauki wielu innych sportów, ale również do nauki liczenia i matematyki. Podczas zajęć kształtuje się pamięć motoryczną i wrażliwość na muzykę. Pozwalają one również na wykorzystanie części zasobów niespożytej energii ale uczą też wyciszania przy muzyce.

Ceramika 

Zajęcia podczas których wykorzystywane są różne formy tworzenia z gliny, rozwijają elementy abstrakcyjnego i analitycznego myślenia, wspaniale ćwiczą ręce, przygotowując je do nauki pisania, w dzieciach rozwijają wyobraźnię i duszę atrysty. Poprzez różność wykorzystywanych form poddają dzieciom wiele pomysłów na spędzanie czasu rozwijają inwencję i uczą kreatywności. Przepiękne dzieła małych artystów są wypalane w profesjonalnej pracowni ceramicznej i wracają już gotowe do dzieci.

 

Zdrowo na Sportowo 

Gry i zabawy ogólno rozwojowe, proponowane zajęcia sportowe mają za zadanie przede wszystkim świetną zabawę i rozwijanie sprawności psychomotorycznej. Wszystkie prowadzone są w formie zabaw ruchowych z ukierunkowaniem na różne dyscypliny. Zajęcia sportowe uczą pewności siebie, współdziałania w zespole i rozwijania kontaktów interpersonalnych, planowania, organizacji i logicznego myślenia, ale również poprzez ćwiczenia aparatu ruchu i ćwiczenia oddechowe, które są ich częścią, wpływają pozytywnie na ogólny rozwój dziecka.