+48 783 35 47 97

Kadra

Małgorzata Molis

Małgorzata Molis

Dyrektor Przedszkola

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Edukacja początkowa i terapia pedagogiczna dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się; posiada dyplom magistra zarządzania, również Uniwersytetu Warszawskiego; pedagog z wieloletnim doświadczeniem

Ilona Domżalska

Ilona Domżalska

nauczyciel mianowany

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP, kierunku Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień; ukończyła studia podyplomowe na kierunku Edukacja przedszkolna; pracuje w Przedszkolakach od samego początku - od 2008 roku.

Alicja Gwadera

Alicja Gwadera

nauczyciel

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyła studia I stopnia na kierunku pedagogika, w specjalności wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolna oraz studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna w specjalności edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Pracuje w przedszkolu od 2021 roku.

Aleksandra Kąkiel

Aleksandra Kąkiel

nauczyciel kontraktowy

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki, kierunek Praca społeczno-wychowawcza z dzieckiem i rodziną. Studia I stopnia ukończyła na kierunku Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Pracuje w Przedszkolakach od 2015 roku.

Sylwia Serba

Sylwia Serba

nauczyciel

Studentka studiów magisterskich w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku Profilaktyka społeczna z resocjalizacją sądową. Studia pierwszego stopnia o specjalności oligofrenopedagogika ukończyła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im Jana Pawła II w Lublinie na kierunku Pedagogika Specjalna. W zespole Przedszkolaków od 2020r.

Aleksandra Przygoda

Aleksandra Przygoda

nauczyciel kontraktowy

Absolwentka studiów magisterskich w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Studia pierwszego stopnia o specjalności Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie i tyflopedagogika ukończyła na UKSW na kierunku Pedagogiki Specjalnej. Dołączyła do naszego zespołu w 2017 roku.

Maria Jurkowska

Maria Jurkowska

nauczyciel

Ukończyła studia pierwszego stopnia w Collegium Verum na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną. Posiada doświadczenie w pracy metodą Montessori. Prywatnie mama trójki wspaniałych dzieci. Dołączyła do naszego zespołu w 2019r.

Eliza Dąbkowska

Eliza Dąbkowska

pomoc nauczyciela

Wspiera i asystuje w pracy nauczycielkom w grupie Średniaków. Z ogromnym sercem opiekuje się i bawi z naszymi przedszkolakami. Uczęszczała do klasy o profilu pedagogicznym w XLVI LO w Warszawie. W zespole Przedszkolaków jest od 2022 roku.

Katarzyna Melich

Katarzyna Melich

pomoc nauczyciela

Codziennie rano z wielkim uśmiechem wita nasze przedszkolaki. Pomaga wszystkim nauczycielkom w codziennych obowiązkach. Dołączyła do naszego zespołu w 2023

Iwona Piesiak

Iwona Piesiak

logopeda

Logopeda z wieloletnim doświadczeniem, prowadzi również warsztaty dla rodziców z zakresu rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym. Współpracuje z naszym przedszkolem od 2011 roku

Alicja Golonka

Alicja Golonka

psycholog i pedagog

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku psychologia kliniczna. Posiada ponad 16 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi z różnymi trudnościami, w tym od ponad 11 lat pracuje z dziećmi oraz ich rodzicami w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Wspiera nas swoją ogromną wiedzą i doświadczeniem od 2020r.

Dominika Lasota

Dominika Lasota

logopeda

Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, specjalności logopedia ogólna. Pracuje z nami od 2019 roku.